DOJO OPENING TIMES

to be confirmed

SHURI KARATE DOJO
TRADITIONAL OKINAWAN KARATE-DO


[close window]